Tutaj znajdziesz przykładowe zadania do sprawdzianu szóstoklasisty.

Tutaj znajdziesz zadania sprawdzające czy dobrze zrozumiałeś wysłuchane nagranie.

Tutaj znajdziesz zadania sprawdzające wiedzę z zakresu środków językowych.

Tutaj znajdziesz zadania sprawdzające wiedzę z zakresu funkcji językowych.

Tutaj przeczytasz różne teksty oraz znajdziesz zadania sprawdzające czy je dobrze zrozumiałeś.