Tutaj najpierw powtórzysz odmianę czasownika "to be" a następnie sprawdzisz swoje wiadomości w quizie.

Tutaj najpierw powtórzysz odmianę czasownika "to be" w czasie przeszłym, a następnie sprawdzisz swoje wiadomości w quizach.

Tutaj najpierw poznasz zasady tworzenia zdań w czasie present simple, a następnie sprawdzisz swoje wiadomości w quizie.

Tutaj najpierw poznasz zasady tworzenia zdań w czasie present continuous, a następnie sprawdzisz swoje wiadomości w quizach.

Tutaj najpierw powtórzysz tworzenie zdań w czasie past simple a następnie sprawdzisz swoje wiadomości w quizie.

Tutaj możesz poznać zasady tworzenia zdań w czasie past continuous a następnie sprawdzić swoje wiadomości w quiazach.